fbpx
Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta!

Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā.

Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas tirgotava.valmiermuiza.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 1. Lietošanas noteikumos lietotie termini:
  1. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” –  tiešsaistes tirdzniecības vietas tirgotava.valmiermuiza.lv īpašnieks SIA “Valmiermuižas pils” reģistrācijas Nr. 44103059325, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem; 
  2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces SIA “Valmiermuižas pils”, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja un rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar SIA “Valmiermuižas pils”;
  3. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” – tiešsaistes tirdzniecības vieta tirgotava.valmiermuiza.lv, kuru Klients izmanto pasūtījuma veikšanai (turpmāk tekstā arī – “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu”);
  4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
  5. Sūtījums – iepakojums, kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti. 
  6. Pasūtīšana
   1. Klients var izmantot SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.
   2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.
   3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.
   4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 10. sadaļā.
 2. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas
  1. Preču cenas SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.
  2. Pasūtījumu piegādes tiek veiktas visā Latvijā.
  3. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir 39,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 40,00 EUR.
  4. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” maksājumu veidu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.
  5. Pēc pasūtījuma saņemšanas SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu.
  6. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai papīra maisos. 
 3. Produktu pakošana un piegāde
  1. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.
  2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:
   1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
   2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” vienmēr patur sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.
   3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.
  3. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu piegādes brīdī, Sūtījums paliks pie piegādātāja.
  4. Gadījumos, kad Klienta Sūtījums tiek piegādāts Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu vai arī saņēmējs nevarēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Atkārtotas piegādes gadījumos SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” Klientam var tikt piestādītas atkārtotas Piegādes izmaksas, kas ir 5 EUR, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma. 
  5. Gadījumos, kad Klienta pasūtījums tiek piegādāts Klienta norādītajā laikā, taču adresē nav neviena, kas var saņemt pasūtījumu vai arī saņēmējs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu un Sūtījums tiek anulēts, Klientam tiek atgriezta summa par Sūtījumu, ieturot Piegādes izmaksas 5 EUR apmērā.
  6. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.
 4. Kvalitātes garantija un atbildība
  1. Produkti, kas attēloti SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” tirdzniecības vietā tirgotava.valmiermuiza.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.
  2. Par visu SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.
 5. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties.
  1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit)  dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot SIA “VALMIERMUIŽAS PILS”. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.
  2. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no sava Sūtījuma, preces ir jānogādā atpakaļ SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.
  3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.
  4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” ar pieteikumu rakstot uz e-pastu riga@valmiermuiza.lv, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kura tika veikts pirkums.
  5.  Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma paziņošanas fiziski atgriezt preci SIA “VALMIERMUIŽAS PILS”.
  6. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” bez pamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja Pieteikumu, atmaksā Klientam viņa samaksāto naudas summu, tostarp piegādes izmaksas. Naudas atmaksa notiek uz Klienta karti, ar kuru tika veikts pirkums.
  7. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS”  ir tiesīgs aizturēt atmaksu Klientam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Klients iesniedzis Pārdevējam atpakaļ nosūtīšanas apliecinājumu.
  8. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces vērtības saglabāšanu. Preci nepieciešams atgriezt tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, ieskaitot lietošanas instrukciju vai citus papildu dokumentus.
  9. Atteikuma tiesību izmantošanas laikā Klientam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt tirdzniecības vietā). Saskaņā ar patērētāju tiesības regulējošajām normām Klientam ir jārūpējas, lai prece netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī saglabātu tās oriģinālo komplektāciju. Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” patur tiesības vērsties pret Klientu, izmantojot normatīvajos aktos paredzētas tiesības.
 6.  Pasūtījuma atcelšana.
  1. Nopietnu apstākļu gadījumā, SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.
 7. Klientu apkalpošana
  1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” lūdzam sazināties ar mums darba laikā no plkst. 09.00 līdz 17.00 pa tālruni +371 28656111 vai e-pastu riga@valmiermuiza.lv.
 8. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana.
  1. SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.
  2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.
  3. Ja Klients uzskata, ka SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
 9. Datu apstrāde un aizsardzība
  1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma par SIA “VALMIERMUIŽAS PILS” piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.
Vai esat pilngadīgs? Jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, lai apmeklētu šo mājaslapu.